Skip to content

Betekenis Groninger vlag

Op 17 februari 1950 hebben Gedeputeerde Staten de vlag van de provincie Groningen vastgesteld. De vlag is langwerpig en de hoogte van de vlag is tweederde van de lengte. De vlag wordt verdeeld door een staand wit kruis. Op het witte kruis staat weer een groen kruis. Het linkerboven- en het rechterondervlak zijn rood en de twee andere blauw. De kleuren van de vlag zijn samengesteld uit die van het provinciewapen: wit en groen uit het stadswapen en rood en blauw uit het Ommelanderwapen. Het groene kruis symboliseert de centrale positie van de stad Groningen.


De vlag is gebaseerd op het wapen van de Ommelanden en de vlag van de stad Groningen. De kleuren van de stad zijn wit en groen; die van de Ommelanden rood, wit en blauw. De drie blauwe banen in de vlag van de Ommelanden verwijzen naar de historische drie Ommelanden: Hunsingo, Fivelingo en het Westerkwartier. Het Oldambt wordt soms wel, soms niet als vierde Ommeland gezien, maar is niet in de Ommelander vlag vertegenwoordigd. De elf harten verwijzen naar de elf onderkwartieren. Het Ommelander wapen dateert uit de tweede helft van de 16e eeuw. Het lijkt verwant aan de provinciale vlag van Friesland maar die dateert eerst uit de 19e eeuw (en bevat ook geen harten, maar plompeblêden). De kleuren van de stad Groningen vormen een kruis in het midden van de vlag om de centrale ligging en rol van de stad te symboliseren.

Vlag Groningen Stad Gemeente Groningen
Vlag van de stad Groningen
vlag Groningen Ommelanden provincie Groningen
Vlag van de Ommelanden

 

 

 Volgers